ვიზიტების რაოდენობა შეუზღუდავია.

DcCard Tourist
საქართველო

ამინდი თბილისში

კონფიდენციალობის პოლიტიკა

თანხის დაბრუნების პოლიტიკა

წესები და პირობები

ჩვენს შესახებ

Dccard-ი წარმოადგენს ვირტუალურ ბარათს, რომელზეც დატანილია სპეციალურად გენერირებული კოდი, მისი გამოყენებით მომხამრებელს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს ფასდაკლებით მომსახურება სხვადასხვა ობიექტებზე.
გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ წარმოდგენილ წესებსა და პირობებს.

უფლებები და ვალდებულებები

კანონმდებლობის და შიდა პოლიტიკის ცვლილებასთან ერთად ვიტოვებთ უფლებას, შევიტანოთ ცვლილებები საიტის კონტენტში, რასაც უპირობოდ ეთანხმება საიტის მომხმარებელი.
ჩვენს საიტზე ბარათის შეძენისას გვეძლევა უფლება დაგიკავშირდეთ ელექტრონულად და მოგაწოდოთ სიტუაციაზე მორგებული ინფორმაცია. აკრძალულია DcCard-ის ლოგოს და სავაჭრო ნიშნის გამოყენება სხვა საიტებზე, მეტა თეგებში, ბეჭდურ მედიაში ან სხვა სიანფორმაციო სივრცეში ჩვენგან წინასწარი წერილობითი შეთანხმების გარეშე.
იმ შემთხვევაში, თუ სისტემამ უარი გითხრათ ტრანზაქციის განხორციელებაზე, თქვენ აცხადებთ თანხმობას, რომ მიიღოთ ეს ინფორმაცია არსებული შეთანხმების შესაბამისად.
ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, ჯეროვნად შესრულდეს მომხმარებელთან ნაკისრი ვალდებულება.

მომხმარებლის უფლებები და ვალდებულებები

მომხმარებელს აქვს უფლება მიიღოს DcCard-ისაგან ჯეროვნად შესრულებული ვალდებულება პროდუქციის შეძენისა და მომსახურების გაწევისას.
გამოხატოს თავისი აზრი სოციალურ ქსელებში ეთიკური ნორმების გათვალისწინებით.
მომხმარებელმა უნდა უზრუნველყოს უტყუარი ინფორმაციის მოწოდება, რათა მისი შეკვეთის შესრულება მოხდეს ჯეროვნად.

ობიექტების უფლებები და ვალდებულებები

Dccard-ის პარტნიორი კომპანიები რომელთა რეკლამირება ხდება Dccard-ის ვებ გვერდზე www.dccard.ge -ზე ვალდებულნი არიან მომსახურება გაუწიონ კლიენტს (კლიენტებს) რომელთაც ექნებათ Dccard-ის მიერ გაცემული ვადიანი ბარათი , იმ ფასდაკლებით მიხედვით რომელიც შეთავაზებულია ინდივიდუალურად ყველა კომპანიის მიერ სარეკლამო სივრცეში ვებ გვერდზე. იმ შემთხვევაში თუ კლიენტის ბარათი არის ვადიანი , ფასდაკლებით მომსახურება უნდა მოხდეს (ულიმიტოდ)ყოველ ახალ ჯერზე ვიზიტისას შესაბამისი ფასდაკლების გათვალისწინებით. ობიექტებზე წარმომადგენელს უფლება აქვს შეუმოწმოს კლიენტს ბარათის ვადიანობა და მოახდინოს იდენტიფიცირება. ვალდებულია ვადიანი ბარათის შემთხვევაში მოემსახუროს ფასდაკლებით,ასევე ვალდებულია ვადაგასულ ბარათზე უარი თქვას კლიენტისათვის შეღავათიან მომსახურებაზე

+995 593 57 10 00   |   customerservice@dccard.ge   |   DcCard

წესები და პირობები   |   კონფიდენციალობის პოლიტიკა   |   თანხის დაბრუნების პოლიტიკა

Dccard Tourist. ყველა უფლება დაცულია