ვიზიტების რაოდენობა შეუზღუდავია.

DcCard Tourist
საქართველო

ამინდი თბილისში

თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი

ბალნეოლოგია / სპამხოლოდ DcCard ბარათის მფლობელებისთვის ფასდაკლება  -10%


თბილისი, აბანოთუბანი, გორგასალის ქ. 9
032 2 43 90 90 | (+995) 595 090 033
http://balneo.ge/
info@balneo.ge


თბილისის ბალნეოლოგიური სპა კურორტი

,,აქ დაიბადა თბილისი’’- ადგილი, სადაც თბილისის დაარსების ისტორია იწყება სწორედ თბილისის ბალნეოლოგიურ სპა კურორტს უკავშირდება.

თბილისის ბალნეოლოგიური სპა კურორტი მსოფლიოს იმ იშვიათ კურორტთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომლის ისტორია და გამოცდილება მრავალ წელს ითვლის. მას კულტურული ძეგლის სტატუსის აქვს მინიჭებული.

ჩვენმა 80 წლიანმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ აქ არსებული პროცედურები უნიკალურია. მათ შორისაა გოგირდის აბაზანები, რომელსაც კურორტი ტემპერატურის ხელოვნურად ცვლილების გარეშე გთავაზობთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ პროცედურა მაქსიმალურად მდიდარია მინერალებითა და სამკურნალო თვისებებით.

ამჟამად თბილისის ბალნეოლოგიური სპა კურორტი მომხმარებლებს სთავაზობს როგორც სამედიცინო, ისე სარელაქსაციო პროცედურებს. მინერალური გოგირდის წყლის აბაზანები, ვულკანური წარმოშობის სამკურნალო ტალახისა და პარაფინის აპლიკაციები, წყალქვეშა და მშრალი გაჭიმვა, სამკურნალო, გამაჯანსაღებელი და სხვა სახის მასაჟები.

სამედიცინო და დიაგნოსტიკური სერვისები: ექიმის კონსულტაცია, უროლოგია, კარდიოლოგია, პედიატრია, გინეკოლოგია, ექოსკოპია, დუოდენალური ზონდირება, ფიზიოთერაპიული პროცედურები - ეს იმ მომსახურებების მცირე ჩამონათვალია, რომლებსაც კურორტი გთავაზობთ. აქ ყველაფერია, რაც თქვენი ჯანმრთელობისა და სილამაზისთვისაა საჭირო.

კურორტი აღჭურვილია თანამედროვე აპარატურით და რაც მთავარია, გამოირჩევა კვალიფიციური, პროფესიონალი გუნდით.

კურორტი მუდმივი პროგრესის პროცესშია, დაგეგმილია არაერთი მნიშვნელოვანი, ინოვაციური და ამბიციური პროექტი. ახლო მომავალში ობიექტი სამ ძირითად მიმართულებას გააერთიანებს: ბალნეოლოგიურ-სამედიცინო კურორტი, გამაჯანსაღებელი სპა და მაღალი კლასის 4-ვარსკვლავიანი, 130 ნომრიანი საერთაშორისო ბრენდის სასტუმრო. მაღალი ხარისხის შენარჩუნება, საუკეთესო სერვისი და მომხმარებლის ნდობის გამართლება კი ჩვენს მთავარ მიზნად არის დასახული.

 

History of city Tbilisi starts here in Balneological Resort by the legend of hot sulfuric waters. In a country rich in cultural heritage, it is difficult to find an environment where you can enjoy both relaxation and healing as medical services in one area.

You can perform many procedures at the resort that promote weight correction, relaxation, and relax the nervous system. Tbilisi Balneological Resort is a place where you can enjoy yourself.

80 years of experience at Tbilisi Balneological Spa Resort has shown that every procedure here is unique. At the resort you can enjoy old traditional Balneo procedures that are rich in minerals. Especially sulfur baths (minced, sea salt, eucalyptus, iodine) that enriches the cell structure, promotes metabolism, improves the condition of the bones and joints and skin structure. You can also apply volcanic healing mud and paraffin for weight correction, relaxation and skin elasticity. Dry, Horizontal & Underwater Stretching, Douche of Charcot & Ascending Shower, Physiotherapy, Healing Massage, Stones Therapy Massage and e.t.c

High quality cosmetic services were also introduced at Tbilisi Balneological Spa Resort.

Tbilisi Balneological Spa Resort is unlikely to be found in the world, which is why the best service, wide choice of service and different offers always become a target of customers’ interest.

It is important that our staff is distinguished by its professionalism and qualifications. It is a priority to take care of our team development. To this end, they actively participate in trainings and conferences on various topics both in Georgia and abroad.История города Тбилиси начинается здесь, в бальнеологическом курорте, по легенде о горячих серных водах. В стране богатой культурным наследием, трудно найти среду, в которой вы можете наслаждаться как отдыхом, так и лечением в качестве медицинских услуг в одном районе.

На курорте можно выполнять множество процедур, способствующих коррекции веса, расслаблению и расслаблению нервной системы. Тбилисский бальнеологический курорт - это место, где вы можете приятно провести время.

 80-летний опыт работы в Тбилисском бальнеологическом спа-курорте показал, что каждая процедура здесь уникальна. На курорте вы можете насладиться старыми традиционными бальнео-процедурами, которые богаты минералами. Особенно серные ванны (фарш, морская соль, эвкалипт, йод), которые обогащают структуру клеток, способствуют обмену веществ, улучшают состояние костей и суставов, а также структуру кожи. Вы также можете применять вулканические лечебные грязи и парафин для коррекции веса, расслабления и упругости кожи. Сухое, горизонтальное и подводное растяжение, душ Шарко и восходящий душ, физиотерапия, лечебный массаж, массаж с камнями и т. Д.

В Тбилисском бальнеологическом спа-курорте также были представлены высококачественные косметические услуги.

Тбилисский бальнеологический спа-курорт вряд ли можно найти в мире, поэтому лучший сервис, широкий выбор услуг и различные предложения всегда становятся предметом интереса клиентов.

Важно, чтобы наш персонал отличался профессионализмом и квалификацией. Приоритетом является забота о развитии нашей команды. С этой целью они активно участвуют в тренингах и конференциях на различные темы, как в Грузии, так и за рубежом.

 

The resort offers different types of health-impoving procedures:

 1. Sulfuric and pearly baths

 2. Massage - Healing, relaxing, sport , manual, Thai, with four hands, anti-septic and anticellulite and e.c.

 3. Massage with mud and hot stones

 4. Douche of charcot

 5. Underwater massage with sulfuric bath

 6. Mud applications

 7. Paraffin applications

 8. Sauna (steam, dry)

 9. Relaxation room with thermal stones and sulfuric baths

 10. Aqua-aerobic, Zumba, Yoga, Pilates

 11. Dry and underwater stretching

 12. physiotherapy procedures

 13. Lymphodrenage

 14. Doctor’s consultacion

 15. Medical diagnostic services: physician consultation, urology, cardiology, pediatrics, gynecology, echoscopy, duodenal sensing and e.t.c

 16. Laboratory

 17. DensitometryКурорт предлагает различные оздоровительных процедур:

1. Массаж - лечебный, расслабляющий, спортивный, массаж в четыре руки, тайский, антисептик и антицеллюлит и т.д.

2. Массаж с грязью и горячими камнями

3. Душ Шарко

4. Подводный массаж с серной ванной

5. Грязевые аппликации

6. Парафиновые аппликации

7. Серно-жемчужные ванны

8. Сауна (паровая, сухая)

9. Комната отдыха с термальными камнями и серными ваннами

10. Аквааэробика, Зумба, Йога, Пилатес

11. Сухое и подводное растяжение

12. физиотерапевтические процедуры

13. лимфодренаж

14. Консультация врача

15. Медицинские диагностические услуги: консультация врача, уролог, кардиолог, педиатрия, гинекология, эхоскопия, дуоденальное зондирование и т. Д.

16. Лаборатория

17. денситометрия

მსგავსი ობიექტები

მირზოევის აბანო ბოჰემა
ქ. თბილისი, იოსებ გრიშაშვილის #11 (აბანოთუბანი)
032 214 15 00 | 555 36 06 36
რეიტინგი: 0

+995 593 57 10 00   |   customerservice@dccard.ge   |   DcCard

წესები და პირობები   |   კონფიდენციალობის პოლიტიკა   |   თანხის დაბრუნების პოლიტიკა

Dccard Tourist. ყველა უფლება დაცულია